17 december 2017 -

Welke bijeenkomsten zijn er jaarlijks?

OCN behartigt de belangen op lokaal niveau. Daartoe organiseert zij jaarlijks een tiental ledenbijeenkomsten, met een goede mix en afwisseling van het soort bijeenkomsten.

In principe wordt uitgegaan van de volgende bijeenkomsten:
1. Nieuwjaarsbijeenkomst met bekendmaking ondernemer van het jaar en uitreiking young talent award
2. Twee algemene ledenvergaderingen (één voorjaar en één in het najaar met aandacht voor resp. jaarstukken en begroting)
3. Vier OCN Bruist-bijeenkomsten
4. Eén bedrijfsbezoek c.q. inhoudelijke bijeenkomst met een bijzondere spreker
5. Jaaruitstap en/of andere ledenactiviteit
6. OCN-Businesscafé

Share:
Copyright © All Rights Reserved
Webdevelopment: WebRTB Nuenen