Informatie

Ondernemen in Nuenen

Nuenen c.a. is een ondernemende gemeente met ruim 24.000 inwoners in de Brainportregio. Nuenen telt een groot aantal bedrijven die actief zijn in de sectoren industrie, bouw, handel, logistiek en zakelijke dienstverlening. Veel industriële bedrijven zijn toeleveranciers van grotere bedrijven in bijvoorbeeld Eindhoven.

Nuenen telt meerdere bedrijventerreinen; Berkenbosch (De Pinckart, Duivendijk en Spegelt)  en Eeneind (1,2 en 3 alsmede de uitbreidingslocatie Eeneind West). Daarnaast zijn er verspreid over de gemeenten een aantal locaties waar ook bedrijven gevestigd zijn.

Op dit moment is de gemeente bezig met het actualiseren van de bestemmingsplannen van de bedrijventerreinen in Nuenen c.a..

Copyright © All Rights Reserved
Webdevelopment: WebRTB Nuenen