Over OCN

Het Ondernemers Contact Nuenen (OCN) is een vereniging van en voor Nuenense ondernemers en ondernemingen. Bij OCN zijn circa 120 bedrijven aangesloten uit de sectoren industrie, bouw, logistiek, handel, horeca en zakelijke dienstverlening.

De vereniging behartigt de gezamenlijke belangen op lokaal niveau: het OCN is namens de leden gesprekspartner voor de lokale en regionale overheid. Gespreksonderwerpen waren de afgelopen jaren onder meer de regelgeving, het gemeentelijk aanbestedingsbeleid, de uitbreiding van bedrijventerrein, het opknappen van bestaande bedrijventerreinen en de bereikbaarheid.

Verder draagt het OCN bij aan een verbetering van de onderlinge contacten tussen de leden. Regelmatig worden Nuenense bedrijven bezocht en krijgen OCN-leden de mogelijkheid een presentatie te geven over het eigen bedrijf. Ieder jaar wordt een excursie voor de leden en de partners georganiseerd. Een traditie binnen het OCN is de uitreiking van de OCN-trofee ‘Ondernemer van het jaar’. Dit gebeurt tijdens een altijd druk bezochte en sfeervolle nieuwjaarsbijeenkomst in galasfeer. Ook organiseert OCN iedere zomer een feestelijke en culinaire happening; OCN Culinair. Voorts worden er jaarlijks enkele borrels georganiseerd in een plaatselijk café en organiseert een groep actieve jonge leden onder de titel OCN een intervisiebijeenkomst met een inspirerende gastspreker.

Een aantal jaren geleden heeft het OCN samen met de gemeente het initiatief genomen tot het oprichten van een parkmanagementorganisatie op de bedrijventerreinen in Nuenen en de collectieve beveiliging.

Kortom, het OCN is naast een actief ondernemersnetwerk ook een invloedrijke belangenbehartiger die zich op een praktische manier sterk maakt voor de belangen van Nuenense bedrijven en ondernemers.

De contributie bedraagt € 450,– ex BTW voor geheel 2024.

ZZP’ers of ondernemers met 2 man personeel of minder (inclusief de ondernemer dus maximaal 3 personen) komen in aanmerking voor een OCN Start lidmaatschap. Deze vorm van lidmaatschap geldt maximaal voor de duur van 2 jaar. Na verloop van deze 2 jaar, of wanneer de ondernemer niet meer aan de voorwaarden van een OCN Start lidmaatschap voldoet, stroomt de ondernemer van rechtswege door naar het reguliere lidmaatschap, inhoudende dat de ondernemer vanaf dat moment de reguliere contributie zal gaan betalen, ongeacht of de betreffende ondernemer groei heeft doorgemaakt. Het OCN Start lidmaatschap bedraagt de helft van de reguliere contributie en loopt per kalenderjaar. 

Geschiedenis

In 1980 nam een aantal ondernemers in Nuenen het initiatief om een ondernemersvereniging op te richten. Het was een startsein dat het georganiseerde bedrijfsleven in Nuenen geleidelijk een professioneel karakter kreeg. De behoefte voor een ondernemersvereniging kwam met name voort uit het feit dat men gezamenlijk kon optreden en als collectief het belang van de Nuenense bedrijven kon behartigen. Belangrijk hierbij was ook het contact tussen de plaatselijke overheid en het bedrijfsleven. Het OCN werd op 24 november 1980 definitief opgericht tijdens de eerste oprichtingsvergadering.

Het voorlopige bestuur werd gevormd door de heren Smits, Poot, Spek, Havermans en Goevaers. Tijdens de eerste ledenvergadering waren 12 leden en 30 kandidaatleden aanwezig. Jan Goevaers werd benoemd als voorzitter. In 1983 werd Goevaers opgevolgd door Jean Smits, René Havermans werd vice-voorzitter. Achtereenvolgens werden Paul Satink in 1994, Cor Molenaar in 1997 en Jan Veldsink in 2012 tot voorzitter verkozen.

In 2005 werd tijdens een groot symposium het vijfentwintig jarig jubileum gevierd. Hierbij waren onder andere als spreker aanwezig de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken Karien van Gennip, Wim van der Leegte van VDL en Peter Swinkels van Bavaria.

OCN kent de volgende leden van verdiensten, ook wel ‘erelid’ genoemd:
• C.M. (Cor) Molenaar
• J.S.J.G (Jan) Peeters
• J.F.J. (Jean) Smits
• J. (Jan) Veldsink

Het OCN-bestuur

Het OCN bestuur kent op dit moment de volgende leden.

Judith Hagedoorn

Secretaris

Erik Jasper Noll

Voorzitter

Pim van der Linden

Bestuurslid

Catrien Coolen

Bestuurslid

Mark van Keulen

Penningmeester

Gerard van Keulen

Bestuurslid

Anne-Marie Pors

Bestuurslid
Copyright © All Rights Reserved
Webdevelopment: WebRTB Nuenen