17 december 2017 -

Ik kom niet uit Nuenen, kan ik toch lid worden?

OCN is er voor ondernemers in Nuenen en voor ondernemende Nuenenaren, aldus het OCN-bestuur in haar vergadering van 20 oktober 2015.

Ook ondernemers die in Nuenen wonen en een bedrijf hebben buiten de gemeente kunnen door het bestuur toegelaten worden als lid. Belangrijk criterium hierbij is dat deze ondernemers “iets toe te voegen hebben aan OCN”.

Over toetreding als lid beslist het bestuur na de leden gehoord te hebben.

Share:
Copyright © All Rights Reserved
Webdevelopment: WebRTB Nuenen