17 december 2017 -

Wat kost het lidmaatschap?

Conform besluit uit de algemene ledenvergadering bedraagt de contributie voor 2023 op jaarbasis € 450,00.

Het lidmaatschapsjaar loopt gelijk met een kalenderjaar. De contributie wordt naar evenredigheid verrekend als het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt aangegaan.

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 oktober van enig jaar om per 1 januari van het daaropvolgende jaar in te gaan.

 

 

Share:
Copyright © All Rights Reserved
Webdevelopment: WebRTB Nuenen