OCN Evenement

Bestuurlijke toekomst Nuenen, met provinciebestuurder Anne-Marie Spierings

De discussie over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Nuenen zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Brabant vindt dat Nuenen moet fuseren met Eindhoven. Binnen de gemeentelijke politiek, alsook bij de bewoners, lopen de meningen over dit onderwerp erg uiteen. Feit is dat het provinciebestuur medio mei met een zogeheten herindelingsontwerp komt.

De afgelopen weken zijn er door de provincie enkele bijeenkomsten georganiseerd om met de bewoners in gesprek te gaan over de toekomst van Nuenen. Verantwoordelijke provinciebestuurder Anne-Marie Spierings vindt het van groot belang om ook te horen wat de wensen van de ondernemers zijn wanneer er een mogelijke fusie gaat plaatsvinden met Eindhoven. Ook het bestuur van OCN wil haar leden en andere lokale ondernemers de kans geven om vragen te kunnen stellen en met wensen en suggesties te komen over dit belangrijke onderwerp.

Vandaar dat wij op woensdag 16 mei in De Watermolen van Opwetten, Opwettenseweg 203 een informatieavond organiseren.

Het programma is als volgt:
19:00 inloop
19:30 opening door Jan Veldsink voorzitter OCN
19:35 toelichting door gedeputeerde Anne-Marie Spierings op visie op de bestuurlijke toekomst van Nuenen en gelegenheid tot het stellen van vragen
20:15 korte pauze
20:30 in kleine groepen brainstormen over wensen en zienswijze vanuit de ondernemers ten aanzien van een mogelijke fusie met Eindhoven
21:00 terugkoppeling van bevindingen van groepen
21:20 afsluiting
21:30 borrel

Ook Nuenense ondernemers die (nog) geen lid zijn van het OCN worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. U bent dan ook vrij deze uitnodiging door te sturen naar uw relaties in Nuenen.

Aanvang:
  • 16 mei 2018
  • 16:00 uur
Tot:
  • 16 mei 2018
  • 21:00 uur
Share:
Copyright © All Rights Reserved
Webdevelopment: WebRTB Nuenen