25 april 2018 - Leden Nieuws

Brief aan formateur

Op 24 april 2018  zond OCN een brief aan formateur mw. Donders en dhr. Stultiëns met een aantal onderwerpen die OCN van belang vindt voor de bedrijven en de werkgelegenheid ten behoeve van het nieuwe collegeprogramma. Uw bestuur hoopt binnen afzienbare tijd in gesprek te gaan met het nieuwe college over dit programma.
Klik op de volgende link voor de inhoud van deze brief. scan OCN brief aan formateur 24-04-18

 

 

Share:

Mediagalerij

Copyright © All Rights Reserved
Webdevelopment: WebRTB Nuenen