24 november 2020 - OCN Nieuws

24 november 2020; OCN bestaat 40 jaar!

Een stukje geschiedenis:
In 1980 nam een aantal ondernemers in Nuenen het initiatief om een ondernemersvereniging op te richten. Het was een startsein dat het georganiseerde bedrijfsleven in Nuenen geleidelijk een professioneel karakter kreeg. De behoefte voor een ondernemersvereniging kwam met name voort uit het feit dat men gezamenlijk kon optreden en als collectief het belang van de Nuenense bedrijven kon behartigen. Belangrijk hierbij was ook het contact tussen de plaatselijke overheid en het bedrijfsleven.
Het OCN werd op 24 november 1980 definitief opgericht tijdens de eerste oprichtingsvergadering.
Het voorlopige bestuur werd gevormd door de heren Smits, Poot, Spek, Havermans en Goevaers. Tijdens de eerste ledenvergadering waren 12 leden en 30 kandidaatleden aanwezig. Jan Goevaers werd benoemd als voorzitter. In 1983 werd Goevaers opgevolgd door Jean Smits, René Havermans werd vice-voorzitter. Achtereenvolgens werden Paul Satink in 1994, Cor Molenaar in 1997 en Jan Veldsink in 2012 tot voorzitter verkozen.

Inmiddels is OCN uitgegroeid tot een vereniging waar zo’n 120 bedrijven bij zijn aangesloten. Het OCN is een actief ondernemersnetwerk, met elkaar en voor elkaar….ondernemend!
Al 40 jaar maakt het OCN zich sterk voor een goed ondernemersklimaat in Nuenen.
Thema’s als bereikbaarheid en de kwaliteit van bedrijventerreinen staan bijvoorbeeld hoog op de agenda.

Op dit moment wordt een nieuwe LinkedIn pagina voor OCN ontwikkeld.
Binnenkort ontvang je hiervoor een uitnodiging
Op vrijdag 26 juni 2020 was een feest gepland om het 40-jarig jubileum te vieren. Helaas kon dat door de coronapandemie niet doorgaan.
We gaan op vrijdag 25 juni 2021 het 40-jarig bestaan feestelijk vieren met leden, partners en gasten.

 

Share:
Copyright © All Rights Reserved
Webdevelopment: WebRTB Nuenen