12 oktober 2023 - OCN Nieuws

Co-opereren opnieuw uitvinden. We staan voor grote uitdagingen

Op 8 november 2023 vindt in het Klooster in Nuenen een heel bijzondere bijeenkomst plaats met als prominente sprekers (demissionair) minister Karien van Gennip van SZW en hoogleraar Gabriel van den Brink.  

Aan de hand van het verleden gaan we samen de toekomst van onze regio verkennen. En ontdekken of we samen die toekomst zelf ook vorm kunnen geven. Bedoeld voor een heel breed publiek. Iedereen kan en mag meedenken en meedoen.
Denkt u ook mee?

Lessen uit het verleden!

Wie zich verdiept in het ontstaan van Brainport ontdekt al gauw dat de kiem voor onze slimme regio al halverwege de 19de eeuw werd gelegd. In 1891 stichtte werktuigkundig ingenieur Gerard Philips (1858 -1942) de gelijknamige gloeilampenfabriek in Eindhoven. Philips startte een proeffabricage om zich te specialiseren in de ontwikkeling van de kooldraadlamp. Heel bijzonder voor die tijd was de aandacht als grote werkgever voor het welzijn en welvaart in stad en ommelanden.
Sindsdien was de regio Eindhoven de startlocatie voor veel meer innovatieve bedrijven die zich ontwikkelden tot multinationals als DAF,  ASML, NXP en Signify
Ongeveer dezelfde tijd dat Philips zich hier ontwikkelde werd de eerste Coöperatieve Boerenleenbank van Nederland in Geldrop opgericht. En in 1898 door de lokale Boerenleenbanken  de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank (nu Rabobank) gevestigd in Eindhoven. Een bank die niet alleen de mechanisatie van de landbouw financierde maar ook ruim de helft van de naoorlogse woningbouw en het MKB. Met de ontwikkeling van de industrie hier ontstonden in en om Eindhoven veel meer coöperaties en corporaties die vooral als doel hadden te voorzien in elementaire en primaire behoeften van  de inwoners. Betaalbare en comfortabele woningen,  leningen, levensmiddelen en brandstof (Etos) 
Terugkijkend op de vorige eeuw kunnen we stellen dat bedrijfsleven, overheden, coöperaties en corporaties  samen een hechte samenwerkingsstructuur (co-operatie) hebben opgezet waarbij ieder een deel van de verantwoordelijkheid nam om van de regio Eindhoven een van de slimste, welvarendste en leukste regio’s van de wereld te maken. Coöperatie niet alleen als ondernemingsvorm maar vooral het werkwoord co-opereren dagelijks in de praktijk brengen. En dan krijg je Brainport.
Coöperatie en co-opereren in Brainport is het thema van het symposium op 8 november in Nuenen waar ook u welkom bent. We gaan samen het gesprek aan om te leren van de lessen uit het verleden.

Uitdagingen

Als (lokale) samenleving staan wij voor een aantal enorme uitdagingen.  Macro krijgen we allemaal wereldwijd te maken met de gevolgen van de opwarming van de aarde.  Lokaal dienen andere uitdagingen zich aan. Met name door de  enorme  golf van vergrijzing die op ons afkomt.  Ouderdom komt met gebreken, maar onze huizen zijn daar niet voor ingericht. De vraag naar zorgwoningen neemt enorm toe en ook de vraag naar zorg aan huis. En dat laatste, zorg aan huis, wordt problematisch. Jongeren die deze zorg moeten leveren vertrekken noodgedwongen uit de omliggende dorpen zoals Nuenen.  De woningmarkt voor jongeren zit vrijwel helemaal op slot. Koopwoningen zijn voor de meeste jongeren onbetaalbaar en bij de woningcorporaties zijn er wachtlijsten van acht jaar. Huisvesting van kenniswerkers is ook een acuut probleem.  Voor deze problemen kunnen nieuwe vormen van coöperaties uitkomst bieden. In de regio Eindhoven ontstaan steeds meer initiatieven van groepen bewoners die zelf de regie nemen over deze uitdagingen.  Ze wachten niet meer op overheden of marktpartijen maar nemen zelf het initiatief. Met name CPO projecten en Zorgcoöperaties.

Key Note sprekers

Om ons samen op weg te helpen hebben wij twee prominente sprekers uitgenodigd om hun visie op de begrippen co-opereren en coöperatie met ons te delen en deze speciaal te projecteren op de Brainportregio

Twee prominente inleiders Professor Gabriel van den Brink: Studeerde filosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en heeft vervolgens veel historisch, sociologisch en bestuurskundig onderzoek verricht. Nu werkt hij als Hoogleraar Wijsbegeerte bij Centrum Ethos aan de Vrije Universiteit. Citaat:“Na veertig jaar lezen, onderzoeken, debatteren en nadenken kom ik tot de conclusie dat er fundamentele waarden zijn die mensen in de meest uiteenlopende omstandigheden nastreven”.Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Mensen gelijkwaardige kansen geven. Dat is echt mijn drijfveer. Gelijkwaardige kansen op werk, op inkomen, op een gezonde en duurzame loopbaan. Kunnen meedoen, ieder op zijn eigen manier. En ik vind verbondenheid belangrijk, met en tussen mensen”.Handelingsperspectief; casuspresentatie We tonen handelingsperspectief met de presentatie van het concept Ledusam (Leef Duurzaam Samen). Wonen met Zorg in een door bewoners zelf gecreëerde bijzondere woonomgeving. Door Aad van Leeuwen, Vastgoedregisseur. Doorvertaling Rabobank Marc Cootjans van Rabobank Regio Oost Brabant reflecteert op de rol van deze coöperatieve bank in de Brainport-regio Forumgesprek Onder leiding van Hester Dadema van Helder Theater praten we door over succesvol co-opereren in de regio met ons forum bestaande uit:
Gabriel van den Brink
Eric van Schagen, VNO-NCW Brabant Zeeland
Katja Pahnke, Prodrive Technologies
Leo Bisschops, KBO Brabant
Aad van Leeuwen, Vastgoedregisseur
Marc Cootjans, Rabobank

Praktisch

De bijeenkomst op 8 november 2023 vindt plaats in Het Klooster, Park 1 5671 GA Nuenen. We starten om 14.00 uur. De inloop is vanaf 13.30 uur.
De ruimte is beperkt, dus we vragen u om zich aan te melden via de volgende link:

Klik hier om u aan te melden.

Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en met ons het gesprek aan te gaan.
Het bestuur van Stichting De Verenigde Straten van Nuenen,
Henri Smits, voorzitter
Adri Geerts
Kees Rovers, mede-initiatiefnemer

Share:
Copyright © All Rights Reserved
Webdevelopment: WebRTB Nuenen