4 april 2023 - OCN Nieuws

Commissie ocNVO | Het duurzaamheids- en verbeterplatform voor de Nuenense Ondernemers

Meedoen is besparen

OCN heeft de ambitie om bij te dragen aan de individuele doelstellingen van haar leden, onder meer op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Daarvoor is destijds de commissie MVO opgericht binnen het OCN. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder, de commissie is uitgebreid en is het tijd om concreet stappen te gaan zetten. De eerste aanzet is om daarbij de naamgeving van MVO naar ocNVO om te zetten, Nuenens Verantwoord Ondernemen binnen het OCN.

Het Verantwoord Ondernemen kent meerdere disciplines. De eerste die wij met u gaan oppakken is die op het gebied van afvalstromen.
Wij zoeken hiervoor bedrijven (minimaal 30) die met ons dit willen opstarten.

Hoe werkt het? Toets, verbeter en communiceer uw duurzaamheid.

Allereerst gaan we binnen uw bedrijf de huidige situatie met betrekking tot de afvalstromen in kaart brengen. Vervolgens kunt u dit rapport door ons laten beoordelen om aan de hand van deze data een verbeterpotentieel inzichtelijk te maken. Het doel hiervan is te komen tot lagere kosten en minder CO2 uitstoot. Eerdere ervaringen laten zien dat een kostenreductie van 10 tot 70% haalbaar is.

En vergeet niet deze duurzame stap van uw onderneming te communiceren, ook hierin kunnen wij u ondersteunen.

Wat kost het?

Zoals gezegd werkt de commissie ocNVO samen met OCN-lid Matthijs Brandt van www.afvalwijzer.com. Dit kost u niets, de aanpak is gebaseerd op no cure – no pay. De vergoeding wordt bepaald door uw gerealiseerde besparing in het eerste jaar.

Maar het staat u uiteraard ook vrij om hiervoor een andere deskundige in te schakelen.

Waarom zou u?

Om te beginnen is de verwachting dat u kosten kunt besparen. Daarnaast hebt u mogelijk de ambitie om echt wat te doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen of wordt u door uw klanten gevraagd dit te doen of aan te tonen. ocNVO ondersteunt dat graag.

Daarnaast pakken wij op termijn graag nog door en willen wij het geheel nog grootser maken. Door samen op te trekken in deze, zullen we van elkaar leren en daarmee nog meer kunnen bereiken. Daarover later meer.

Dus meld u vandaag nog aan en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op:

secretariaat: ocn@vnoncwbrabantzeeland.nl

Share:
Copyright © All Rights Reserved
Webdevelopment: WebRTB Nuenen