7 juli 2018 - OCN Nieuws

Visie OCN op herindelingsontwerp Nuenen Eindhoven naar provincie

Eerder dit jaar hebben we als OCN Gedeputeerde Spierings op bezoek gehad om toe te lichten wat de plannen zijn voor een mogelijke herindeling van Nuenen. Er zijn tijdens die bijeenkomst veel vragen gesteld. N.a.v. alle informatie heeft het bestuur van OCN een eigen visie op dit onderwerp opgesteld en verstuurd naar de Provincie Noord Brabant. Bijgaand treft u door OCN ingestuurde zienswijze aan.

ingebrachte zienswijze OCN herindeling

Share:
Copyright © All Rights Reserved
Webdevelopment: WebRTB Nuenen