8 juli 2021 - Secretariaat

Overdracht voorzitterschap

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van OCN op donderdag 8 juli 2021 bij John Geven studio’s in Nuenen, is het voorzitterschap van Ondernemers Contact Nuenen overgedragen in aanwezigheid van ruim 30 ondernemers.

De aftredende voorzitter, Jan Veldsink, heeft deze functie gedurende ruim 9 jaar (vanaf 23 april 2012) met veel verve vervuld en draagt de voorzittershamer over aan Erik Jasper Noll (Wesselman Accountants | Adviseurs).

Bestuur en leden zijn Jan dankbaar voor zijn grote inzet en vertrouwen erop dat ook onder voorzitterschap van Erik Jasper de belangenbehartiging voor de circa 120 bij OCN aangesloten ondernemers in Nuenen goed zal worden voortgezet.

Het verbinden van ondernemers staat bij Jan hoog in het vaandel.
Met de nodige creativiteit is het hem en zijn medebestuursleden gelukt om dit ook binnen de coronamaatregelen te organiseren. Het is aan zijn opvolger om deze positieve daadkracht voort te zetten binnen het OCN, hét ontmoetingsplatform en dé belangenbehartiger van en voor Nuenense ondernemingen en ondernemers.

Jan geeft met veel vertrouwen de voorzittershamer door aan Erik Jasper Noll.

Share:
Copyright © All Rights Reserved
Webdevelopment: WebRTB Nuenen